40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Zmiana numeru kontaktowego do Rady Osiedla w trakcie dyzurów radnych osiedlowych.
Więcej tutaj.

szkolka

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 31 października 2020 roku zostanie udostępniony teren po byłej Szkółce Leśnej w Krzyżownikach.

Zakład Lasów Poznańskich informuje, że zrealizowano I etap koncepcji leśnego zagospodarowania dawnej szkółki w Krzyżownikach, w ramach którego usunięto elementy infrastruktury zagrażające bezpieczeństwu ludzi. W związku z powyższym od dnia 31 października 2020 r. teren ten zostaje uznany za ogólnodostępny oraz następuje jego otwarcie dla mieszkańców. Ze względu na pozostające na tym terenie budynki, w których obowiązuje zakaz wstępu (budynek po kotłowni, administracyjno - biurowy oraz wiata magazynowa), a które mają zostać przekształcone w obiekty rekreacyjno - zdrowotne w ramach realizacji II etapu koncepcji, poruszanie się osób odwiedzających ten teren powinno odbywać się wyłacznie po wyznaczonych na poniższym zdjęciu ciągach komunikacyjnych.

O sporze w sprawie przeznaczenia tego terenu pisaliśmy już w artykule dostępnym tutaj.

 

 

 

 szkolka plan sciezki


sor slupska

Szanowni Mieszkańcy,

do końca października 2020 roku zostanie wprowadzona nowa Stała Organizacja Ruchu na ulicy Słupskiej, na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do rejonu pętli autobusowej w Krzyżownikach).

Ulica Słupska należy do tych, na której kierowcy bardzo często przekraczają dopuszczalne prędkości stwarzając duże zagrożenie dla przechodniów, rowerzystów, pojazdów włączających się do ruchu lub jadących przepisowo.
W rejonie przejść dla pieszych, w sąsiedztwie skrzyżowań z ulicami: Międzyzdrojską, Łagowską, Kociewską i Wirską wprowadzone będą ograniczenia w dopuszczalnej prędkości. Zdaniem Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu w celu respektowania wprowadzonych ograniczeń konieczne jest zamontowanie progów. W związku z istniejącymi liniami komunikacji autobusowej jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu zastosowane zostaną progi wyspowe uzupełnione o tablice uchylne U-24.
Z projektem nowej Stałej Organizacji Ruchu na odcinku ulicy Słupskiej można zapoznac się tutaj.

 


Porzadki

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału akcji proekologicznej "SPRZĄTANIE ŚWIATA", która odbywać się będzie w tym roku pod hasłem "PLASTIK? REZYGNUJE. REDUKUJE. SEGREGUJE.".
Termin akcji na Naszym Osiedlu to sobota, 19 września 2020 roku.
Każdy mieszkaniec może wnieść swój wkład poprzez podanie miejsc wymagających posprzątania, a przede wszystkim wskazanie tzw. dzikich wysypisk śmieci. Wskazane przez mieszkańców miejsca zostaną zgłoszone do Wydziału Gospodarki Komunalnej - Oddział Koordynacji Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście.

Zachęcamy do uczestnictwa w akcji także rodziny z dziećmi. jednocześnie przypominamy, że nie sprzątamy prywatnych śmieci, ale porządkujemy NASZĄ WSPÓLNĄ OKOLICĘ I SKWERKI. Informujemy, że uczestnicy sprzątają tereny przestrzeni otwartej, niezagospodarowane. Oznaczone worki będą do odbioru w dniu akcji (sobotę) w godzinach od 9.00 do 11.00 w siedzibie Rady Osiedla. Koordynatorem akcji na naszym osiedlu jest Witold Puchalski dostepny pod numerem telefonu 696 427 436, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwracamy Państwa uwagę, że odpady w tegorocznej akcji należy zbierać wyłącznie do specjalnych worków. Są to worki, które otrzymują wyłącznie Uczestnicy akcji proekologicznej. Ma to na celu uniknięcie podrzucania odpadów w miejsca gromadzenia odpadów z akcji, co niestety miało miejsce w latach minionych. Prosimy o deponowanie odpadów wyłącznie we workach otrzymanych od organizatora.

Aby wydarzenie przebiegało sprawnie i bezpiecznie, przekazujemy Państwu garść wytycznych, które należy wcielić w życie:

 • wszystkie zebrane odpady należy umieszczać wyłącznie w workach przekazanych Państwu specjalnie na tę akcję (transparentne worki z napisem AKCJE EKOLOGICZNE URZĄD MIASTA POZNANIA);
 • nie przewiduje się podstawiania kontenerów na odpady w miejscu prowadzenia akcji;
 • papier nie podlega segregacji z uwagi na jego znaczne zanieczyszczenie i pogorszenie właściwości, w związku z czym należy go zbierać razem z innymi odpadami niesegregowanymi;
 • podczas akcji prosimy nie zbierać odpadów zielonych!
 • uprzejmie informujemy, że odbiór worków z odpadami nastąpi w sobotę po godzinie 19;
 • jeśli podczas akcji zostaną zebrane odpady gabarytowe, takie jak opony, meble, sprzęt RTV i AGD lub i ich fragmenty – prosimy o wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie jej wraz z przypisanym Państwa grupie numerem punktu deponowania odpadów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bezpośrednio po zakończeniu akcji – odbiór gabarytów nastąpi w terminie późniejszym niż odbiór worków,
 • prosimy nie zmieniać ustalonego miejsca deponowania odpadów!

Worki ze śmieciami można składować w następujących miejscach:

 • narożnik ulic Chodzieska i Człuchowska
 • narożnik ulic Łobżenicka i Margonińska

 


ZM GOAP

Szanowni Mieszkańcy,

publikujemy nowe zasady postepowania z odpadami na terenie ZM GOAP.

Już od 1 września 2020 roku na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego GOAP zaczną obowiązywać nowe zasady postępowania z odpadami. Jest to pokłosie zmian, które jeszcze w ubiegłym roku zostały uchwalone przez Sejm (tj. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Pierwsza i podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że wszyscy, bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim obszarze należy zadbać o skrupulatność w prowadzeniu segregacji, gdyż niewłaściwe postępowanie z odpadami nawet przez jedną osobę, może rodzić konsekwencje dla pozostałych mieszkańców bloku w postaci podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami. Kolejna istotna zmiana wiąże się z decyzją, którą muszą podjąć właściciele nieruchomości niezamieszkanych (w tym ROD-ów), w zakresie określenia, czy dana nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim.

Gdzie wrzucić, komu przekazać?
Tym, którzy segregują przypominamy, zaś tym niesegregującym wyjaśniamy, że na terenie ZM GOAP selektywna zbiórka odbywa się z podziałem na 5 frakcji tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady zmieszane (resztkowe). Ale po kolei.
Do niebieskiego pojemnika lub worka trafia m.in. papier, kartony, tektura, ulotki, gazetki, katalogi, a także zeszyty, książki czy papierowe worki oraz torby. Ważne, by nasze odpady nie były mokre, zabrudzone
lub zatłuszczone, dlatego pojemnik na papier to nie miejsce dla zużytych chusteczek higienicznych, papieru po maśle, papierowych ręczników. Do papieru nie wrzucamy także paragonów.
Z kolei metale i tworzywa sztuczne wrzucamy do pojemnika lub worka w kolorze żółtym. Bez wahania możemy umieścić w nim: zgniecione i zakręcone butelki po napojach, aluminiowe puszki, kapsle, zakrętki od słoików, opakowania po środkach czystości czy dezodorantach i aerozolach. To także właściwe miejsce dla czystego styropianu opakowaniowego, kartonów po mleku i sokach, folii aluminiowej. A czego tam nie umieszczać? Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, blistrów po lekach i zużytych artykułów medycznych, baterii i akumulatorów. Nie wrzucamy tam również części samochodowych, opakowań po olejach silnikowych lub puszek po farbach i lakierach.
W zielonym pojemniku lub worku gromadzimy opakowania szklane tj. szklane butelki i słoiki po napojach oraz żywności. Możemy wrzucić tam także opakowania po kosmetykach (tylko części szklane). Absolutnie nie wrzucamy: porcelany oraz fajansu, szkła: okularowego, żaroodpornego, luster, a także: szyb okiennych i zbrojonych, reflektorów, żarówek i świetlówek oraz zniczy z zawartością wosku!
Co zatem powinno trafić do odpadów zmieszanych (resztkowych)? Pieluchy jednorazowe, artykuły higieniczne, ceramika, lustra, worki z odkurzacza, to te odpady, które wrzucamy do czarnego pojemnika. Do odpadów zmieszanych (resztkowych) zaliczamy również: zatłuszczony papier po maśle, niedopałki papierosów, kości oraz odpadki od ryb i mięsa. Myli się jednak ten, kto uważa, że czarny pojemnik jest na wszystkie pozostałe odpady. Nie możemy wrzucić do niego np. gruzu, farb i rozpuszczalników, świetlówek i żarówek energooszczędnych, baterii czy akumulatorów.

A co z pozostałymi odpadami?
Rozwiązań jest kilka. Odpady wystawkowe (dawniej problemowe), możemy bezpłatnie oddać do PSZOK
(na Gratowisko) lub wystawić, w zabudowie jednorodzinnej, przed nieruchomość, natomiast, w zabudowie wielorodzinnej, w miejscu gromadzenia odpadów (MGO). Odpady, które ze względu na swój rozmiar, wagę lub właściwości nie mogą być umieszczane w pojemnikach odbierają, na określonych przez siebie zasadach, także inne podmioty uprawnione. Z kolei w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z naszych gospodarstw domowych możliwości jest jeszcze więcej. Wyżej wymienione odpady możemy przekazać m.in. do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktów prowadzonych przez Organizację Odzysku a także do PSZOK i MPSZOK (zwanych Gratowozami. Ponadto, przy zakupie sprzętu możemy bezpłatnie oddać do punktów sprzedaży detalicznej, np. sklepów ze sprzętem RTV i AGD, sprzęt tego samego rodzaju i w takiej ilości jak nowy. Z kolei w przypadku, gdy naprawa przyjętego przez punkt serwisowy sprzętu jest niemożliwa lub nieopłacalna, punkt ten ma obowiązek jego zagospodarowania.

Druk deklaracji dostepny tutaj https://www.goap.org.pl/deklaracje-i-platnosci/druki-deklaracji

Więcej informacji na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami od 1 września 2020 r. znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020

 


Elblaska widok

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 7 września 2020 roku rusza budowa ulicy Elbląskiej na odcinku od ulicy Gniewskiej do ulicy Polanowskiej.
7 września zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu oraz rozpoczną się prace przygotowawcze do głownych prac budowlanych, które rozpoczną się 14 września.

Inwestycja nie ogranicza się tylko do budowy jezdni, przedmiotem prac będzie budowa układu drogowego (tj. budowa jezdni ze skrzyżowaniem, chodników, zjazdów), dokonanie wycinek i nasadzeń, pogłębienie (przełożenie) sieci gazowej, przebudowę przyłączy gazowych, wykonanie oznakowanie ulicy.

Z dokumentacją projektową można zapoznać się na stronach spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu będącego inwestorem zastępczym.

Link do dokumentacji projektowej.

 

 


II Etap Dolina Bogdanki Beskidzka plakat m

 

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu.
Konsultacje społeczne potrwają od 17 do 31 sierpnia 2020 r.
Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Aneta Czerwińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Katarzyna Kazienko - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Kwestie organizacyjne:Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

 

 

 

 

I ETAP plakat mpzp Pelplinska Starogardzka m

 

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" w Poznaniu.
Konsultacje społeczne potrwają od 13 sierpnia do 3 września 2020 r.
Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Paulina Pudelska- koordynatorka projektu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Agnieszka Krupka - koordynatorka projektu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Kwestie organizacyjne:Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.XXXXXX

 

 

 

 

 

I ETAP plakat mpzp Białoborska Słupska m

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 14 lipca do 4 sierpnia 2020 r.
Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kontakt: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 79 13 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Aneta Czerwińska - koordynator projektu, tel. 61 639 79 12 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03

 

 

 

 

Lebska nowa

Szanowni Mieszkańcy,

ulic Łebska (odcinek od ulicy Sianowskiej do ulicy Słupskiej), Łagowska (odcinek od cieku Krzyżanka do ulicy Słupskiej), Żukowska, Kociewska (odcinek od cieku Krzyżanka do ulicy Słupskiej)

w związku z zakończeniem (październik 2019) inwestycji budowy ulic "Łebska i przyległe" w ramach konsultacji nad wdrożeniem etapu budowy chodników zapraszaliśmy Państwa (artykuł tutaj) na spotkanie w dniu 11 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 19.00 w siedzibie Rady Osiedla mieszczącej się w Filii Biblioteki Publicznej przy ulicy Muszkowskiej 1a (wejście od ulicy Ownickiej), na którym zostały omówione sprawy związane z zakończeniem inwestycji realizacji kanalizacji deszczowej i nawierzchni w tych ulicach oraz możliwości realizacji budowy chodników w trybie miejskiego programu „Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności”. W wyniku konsultacji zapadła decyzja o nie budowaniu chodników.

Miejski Inżynier Ruchu w związku z decyzją o odstąpieniu od budowy chodników przystąpił do aktualizacji stałej organizacji ruchu poprzez objęcie tych ulic strefą zamieszkania.

W chwili obecnej rozpoczynają się prace projektowe. W strefie zamieszkania istnieje możliwość wyznaczenia publicznych miejsc parkingowych, do czego zachęcamy wszystkich mieszkańców tych ulic. Jeżeli ktoś chciałby wskazać propozycje umiejscowienia miejsc parkingowych prosimy o pobranie (już archiwalnej z 2017 roku) wersji przedwykonwaczej budowlanej interesującego odcinka ulicy (zrzut ekranu, wydruk wycinka), wrysowanie miejsca proponowanych miejsc parkingowych oraz odesłanie (rysunek, skan dokumentu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2020 roku.
Wszystkie Państwa propozycje zostaną przekazane do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu z wnioskiem o uwzględnienie proponowanych rozwiązań.
Prosimy poinformowac sąsiadów, znajomych i inne osoby zamieszkujące na tym obszarze.

Pliki z dokumentacjami ulic:

Lebska_2017083-T2-PB-02.1-PS.pdf

Lebska_2017083-T2-PB-02.2-PS.pdf

Lebska_2017083-T2-PB-02.3-PS.pdf

Lebska_2017083-T2-PB-02.4-PS.pdf

Prosimy aby w składanych propozycjach zawrzeć poniższe wymagania dotyczące wyznaczania miejsc postojowych:

 1. Szerokość pasa postojowego powinna wynosić minimum 2 m.
 2. Szerokość zastrzeżonego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej wynosi 3,6 m (przy istniejącej szerokości jezdni raczej nie będzie możliwości ich wyznaczenia).
 3. Z uwagi na konieczność zachowania minimalnej odległości (10 m) pomiędzy znakami umieszczanymi na początku i na końcu pasa postojowego jego długość nie może być mniejsza niż 10 m.
 4. Miejsca postojowe wyznacza się w odległości nie mniejszej niż 10 m od skrzyżowań.
 5. Miejsca postojowe nie mogą być wyznaczane w świetle zjazdów, ale można w pasie postojowym wyznaczać przerwy na zjady:

 wyznaczanie postoj


Rada

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego dyżury radnych osiedla pełnione w siedzibie Rady Osiedla w każdą środę od godziny 18.00 do 19.00 zostały zawieszone do odwołania o czym informowaliśmy we wcześniejszym komunikacie.

Z dniem 20 maja 2020 roku wprowadzamy dyżury radnych osiedla w trybie zdalnym poprzez platformę ZOOM.
W godzinach pomiedzy 18.00 a 19.00 w każdą środę można skorzystać z kontaktu z nami poprzez wcześniejsze zainstalowanie programu ZOOM pobranego ze strony zoom.us/download oraz podania parametrów:

 

 


ID: 883 7915 7794
Imię i Nazwisko
Password: dyzurRO

lub skorzystanie z poniższego, bezpośredniego odsyłacza:

https://us02web.zoom.us/j/88379157794?pwd=THFOTlBpZ3ZIcEowSXg3b0hFR3Jidz09

Przypominamy, że bieżące informacje dostępne są na stronie prywatnej radnych osiedla www.krzyzowniki-smochowice.pl
Cały czas czynny jest e-mail do Komisji Planowania, Rozwoju, Porządku i Bezpieczeństwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Architektow widok

Szanowni Mieszkańcy,

publikujemy projekt budowlany branży drogowej ulicy Architektów.
Budowa ulic to nie tylko, jak się wydaje, wykonanie jezdni i chodnika, to przede wszystkim kompleksowe podejście do budowy całej infrastruktury drogowej, czyli wspólna, jednorodna koncepcja budowy wszystkich ulic z danego obszaru.
Rada Osiedla od początku poprzedniej kadencji (kwietnia 2015 roku), uważając jako priorytetowe, podjęła działania w zakresie realizacji inwestycji drogowych na całym Osiedlu, również w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską. Pierwszym etapem było przeznaczenie środków finansowych na stworzenie koncepcji projektowej tych ulic. W dniu 12 lutego 2016 roku Rada Osiedla otrzymała opracowaną „Koncepcję projektową dla budowy ulic, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego dla terenu Smochowice Południe w Poznaniu” i rozpoczął się proces konsultacji, który zakończył się w marcu 2016 roku, a wszystkie zgłoszone uwagi mieszkańców zostały przekazane projektantom ( szczegóły tutaj ).
Kolejnym etapem było zlecenie wykonania koncepcji odprowadzenia wód opadowych, jako dokumentu niezbędnego, przed zleceniem projektu ulic. Koncepcja odprowadzania wód opadowych została opracowana po wcześniejszym konsultowaniu z mieszkańcami w marcu 2017 roku i zawierała wszystkie zgłoszone do jej projektu uwagi. Koncepcja zawiera dwie opcje odprowadzenia wód w oparciu o przeprowadzone na te cele jeszcze w 2016 roku zlecone badania geotechniczne na terenie południowej części Smochowic. ( szczegóły tutaj )
Rok 2018 to rok przygotowań do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych, czyli w kolejności projekt budowlany wraz z kosztorysem, a następnie wykonanie.
Jako pierwszą, ze względu na charakter zbiorczy, zaplanowaliśmy wykonanie ulicy Architektów na całej jej długości wraz z wykonaniem końcowych skrzyżowań z ulicami Starogardzką i Pniewską. Wykonanie tej ulicy umożliwi w kolejnych etapach przebudowy pozostałych ulic do niej dochodzących.
W trakcie projektowania ulica Architektów, w oparciu o zgłoszone przez mieszkańców uwagi i opinie mogła być wykonana, w ocenie biura projektowego, w dwóch wariantach. Warianty te zostały w październiku 2019 roku poddane konsultacjom. W ich wyniku mieszkańcy wybrali Wariant I jako opcję gdzie rozwiązania drogowe bardziej ograniczają możliwość poruszania się z nadmierną prędkością oraz wariant z największą ilością miejsc parkingowych i ten wariant, wraz z dodatkową uwagą zgłoszoną przez mieszkańca stał się podstawą do wykonania projektu budowlanego.

Pomoc dla Seniorów 1 3


Wielkanoc 2020


Rada

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego dyżury radnych osiedla zostają zawieszone do odwołania.

Bieżące informacje dostępne są na stronie prywatnej radnych osiedla www.krzyzowniki-smochowice.pl
Decyzję podjęliśmy ze względu, że w chwili obecnej znacznie ograniczony jest kontakt z Wydziałami Urzędu Miasta i Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi w przekazywaniu zgłaszanych spraw.
Drugim i najważniejszym powodem jest to, że w ostatnim czasie część radnych odbywała wiele bardzo intensywnych spotkań w różnych Wydziałach Urzędu Miasta, Jednostkach Miejskich i instytucjach w bieżących sprawach osiedla, co potencjalnie stanowić może zagrożenie dla osób przychodzących na dyżury.
Cały czas czynny jest e-mail do Komisji Planowania, Rozwoju, Porządku i Bezpieczeństwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

I ETAP plakat mpzp Białoborska Słupska m odwolanie

Szanowni Mieszkańcy,

publikujemy informację Zespół ds. konsultacji społecznych Oddział Komunikacji Społecznej Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania:

 

"Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji dotyczącej zaproszenia na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu oraz w z wiązku z podjęciem decyzji władz Miasta o rekomendacji dotyczącej zamknięcia wszystkich placówek oświatowo- wychowawczych, kulturalnych i sportowych w Poznaniu i zagrożeniem związanym z epidemią Koronawirusa , uprzejmie informuję że ww. konsultacje społeczne (zarówno spotkanie konsultacyjne jak i proces konsultacji) zostają odwołane.

Ponadto informujemy, że wszystkie ustalone na marzec konsultacje związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego również zostają odwołane."

 

 

 

 

BR wirus 

 


Seniorzy

Szanowni Mieszkańcy-Seniorzy,

zapraszamy w poniedziałek 2 marca 2020 roku o godz. 19.00 do auli pod kościołem na spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Tematem spotkania będzie „Bezpieczeństwo w życiu codziennym, jak chronić się przed oszustami”.

 

 

 

 

 

 


I ETAP plakat mpzp Białoborska Słupska m

DECYZJĄ GABINETU PREZYDENTA Z DNIA 10 MARCA 2020 KONSULTACJE ZOSTAŁY ODWOŁANE.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu.
Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w czwartek, 12 marca 2020 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 57, ul. Leśnowolska 35 w Poznaniu.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!
Konsultacje społeczne potrwają od 12 marca do 3 kwietnia 2020 r.
Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kontakt: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 79 13, Aneta Czerwińska - koordynator projektu, tel. 61 639 79 12. Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

z przyjemnością informujemy, że 21 lutego 2020 roku odbędzie się dla mieszkańców wykład prof. Jerzego Stillera pod tytułem ”MCHY - dzieło dyletanta” z cyklu "okruchy umarłego świata".

 

21022020


BR

Szanowni Mieszkańcy,

przekazujemy bezpośrednio z Biblioteki....

 

Szanowni Państwo !

Pragnę podziękować Wszystkim Mieszkańcom, nie tylko Czytelnikom biblioteki za miłą atmosferę, życzliwość i zrozumienie. Dzięki niej poczułam się jak „w domu”.
Dziękuje za wspaniałe osiem lat współpracy.
Pracuje do 31 stycznia, ale nie uda mi się porozmawiać z wszystkimi dlatego pozwoliłam sobie skorzystać z tej formy.
Z życzeniami wszystkiego co najlepsze.

Małgorzata Szuman
Biblioteka