40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Zmiana numeru kontaktowego do Rady Osiedla w trakcie dyzurów radnych osiedlowych.
Więcej tutaj.

ZM GOAP

Szanowni Mieszkańcy,

publikujemy nowe zasady postepowania z odpadami na terenie ZM GOAP.

Już od 1 września 2020 roku na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego GOAP zaczną obowiązywać nowe zasady postępowania z odpadami. Jest to pokłosie zmian, które jeszcze w ubiegłym roku zostały uchwalone przez Sejm (tj. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Pierwsza i podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że wszyscy, bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim obszarze należy zadbać o skrupulatność w prowadzeniu segregacji, gdyż niewłaściwe postępowanie z odpadami nawet przez jedną osobę, może rodzić konsekwencje dla pozostałych mieszkańców bloku w postaci podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami. Kolejna istotna zmiana wiąże się z decyzją, którą muszą podjąć właściciele nieruchomości niezamieszkanych (w tym ROD-ów), w zakresie określenia, czy dana nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim.

Gdzie wrzucić, komu przekazać?
Tym, którzy segregują przypominamy, zaś tym niesegregującym wyjaśniamy, że na terenie ZM GOAP selektywna zbiórka odbywa się z podziałem na 5 frakcji tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady zmieszane (resztkowe). Ale po kolei.
Do niebieskiego pojemnika lub worka trafia m.in. papier, kartony, tektura, ulotki, gazetki, katalogi, a także zeszyty, książki czy papierowe worki oraz torby. Ważne, by nasze odpady nie były mokre, zabrudzone
lub zatłuszczone, dlatego pojemnik na papier to nie miejsce dla zużytych chusteczek higienicznych, papieru po maśle, papierowych ręczników. Do papieru nie wrzucamy także paragonów.
Z kolei metale i tworzywa sztuczne wrzucamy do pojemnika lub worka w kolorze żółtym. Bez wahania możemy umieścić w nim: zgniecione i zakręcone butelki po napojach, aluminiowe puszki, kapsle, zakrętki od słoików, opakowania po środkach czystości czy dezodorantach i aerozolach. To także właściwe miejsce dla czystego styropianu opakowaniowego, kartonów po mleku i sokach, folii aluminiowej. A czego tam nie umieszczać? Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, blistrów po lekach i zużytych artykułów medycznych, baterii i akumulatorów. Nie wrzucamy tam również części samochodowych, opakowań po olejach silnikowych lub puszek po farbach i lakierach.
W zielonym pojemniku lub worku gromadzimy opakowania szklane tj. szklane butelki i słoiki po napojach oraz żywności. Możemy wrzucić tam także opakowania po kosmetykach (tylko części szklane). Absolutnie nie wrzucamy: porcelany oraz fajansu, szkła: okularowego, żaroodpornego, luster, a także: szyb okiennych i zbrojonych, reflektorów, żarówek i świetlówek oraz zniczy z zawartością wosku!
Co zatem powinno trafić do odpadów zmieszanych (resztkowych)? Pieluchy jednorazowe, artykuły higieniczne, ceramika, lustra, worki z odkurzacza, to te odpady, które wrzucamy do czarnego pojemnika. Do odpadów zmieszanych (resztkowych) zaliczamy również: zatłuszczony papier po maśle, niedopałki papierosów, kości oraz odpadki od ryb i mięsa. Myli się jednak ten, kto uważa, że czarny pojemnik jest na wszystkie pozostałe odpady. Nie możemy wrzucić do niego np. gruzu, farb i rozpuszczalników, świetlówek i żarówek energooszczędnych, baterii czy akumulatorów.

A co z pozostałymi odpadami?
Rozwiązań jest kilka. Odpady wystawkowe (dawniej problemowe), możemy bezpłatnie oddać do PSZOK
(na Gratowisko) lub wystawić, w zabudowie jednorodzinnej, przed nieruchomość, natomiast, w zabudowie wielorodzinnej, w miejscu gromadzenia odpadów (MGO). Odpady, które ze względu na swój rozmiar, wagę lub właściwości nie mogą być umieszczane w pojemnikach odbierają, na określonych przez siebie zasadach, także inne podmioty uprawnione. Z kolei w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z naszych gospodarstw domowych możliwości jest jeszcze więcej. Wyżej wymienione odpady możemy przekazać m.in. do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktów prowadzonych przez Organizację Odzysku a także do PSZOK i MPSZOK (zwanych Gratowozami. Ponadto, przy zakupie sprzętu możemy bezpłatnie oddać do punktów sprzedaży detalicznej, np. sklepów ze sprzętem RTV i AGD, sprzęt tego samego rodzaju i w takiej ilości jak nowy. Z kolei w przypadku, gdy naprawa przyjętego przez punkt serwisowy sprzętu jest niemożliwa lub nieopłacalna, punkt ten ma obowiązek jego zagospodarowania.

Druk deklaracji dostepny tutaj https://www.goap.org.pl/deklaracje-i-platnosci/druki-deklaracji

Więcej informacji na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami od 1 września 2020 r. znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020