40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Rynek2

Szanowni Mieszkańcy,

jak informowalismy w artykule z 23 marca 2017 roku (dostępny tutaj) udało sie nam pozyskać dodatkowe środki, przyznane przez Radę Miasta, na przebudowę miejsca spotkania ulic Karlińskiej, Lemierzyckiej, Muszkowskiej i Sułowskiej czyli miejsca, które popularnie zwane jest ryneczkiem.

Zlecona przez nas koncepcja przygotowana została w pięciu wariantach.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją przebudowy oraz wniesieniem ewentualnych uwag.
Proponowaną koncepcję Rada Osiedla będzie opiniować na sesji w dniu 23 października 2017 r. i w związku z tym zapraszamy zainteresowanych na dyżury radnych osiedla w siedzibie Rady Osiedla mieszczącej się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej) w środę 11 października i 18 października, w godzinach od 18:00 do 19:00.

Poniżej przedstawiony jest jeden z wariantów.

 Rynek4m


 

PM10

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że na naszym Osiedlu uruchomiona została prywatna stacja pomiarowa jakości powietrza w oparciu o sensory Airly. Obecnie są tylko trzy takie stacje w Poznaniu. Sensory Airly mierzą m.in.: stan zanieczyszczenia powietrza, temperaturę, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 (PM – Particulate Matters), poziomie CAQI, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.
Poprzez strone internetową https://map.airly.eu/pl/ każdy ma dostęp do bieżących i archiwalnych danych.
Stacja zlokalizowana na ulicy Kościerzyńskiej jest dostępna bezpośrednio poprzez poniższy link.

Stacja monitoringu Kościerzyńska

Co to są te pyły zawieszone ?
Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.
Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.
Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.
Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).
Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.


TW Poznan

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy wszystkich Państwa, że rozpoczeliśmy współpracę z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Efekty nawiązania współpracy są już widoczne - istnieje możliwość zakupu biletów ze specjalną zniżką dla wszystkich mieszkańców naszego Osiedla, na spektakl "Anna Karenina" w dniach 30.09 i 1.10.2017 r.
Bilety są do nabycia w kasach Teatru Wielkiego, promocyjne bilety są dostępne za 40 złotych.
Podstawą do uzyskania zniżki jest podanie hasła: RADA OSIEDLA.
Szczegóły dotyczące spektaklu pod linkiem https://opera.poznan.pl/pl/anna-karenina-rodion-szczedrin.
Oferta będzie obowiązywała dla wszystkich osób, które znają hasło i kierowana do mieszkańców Naszego Osiedla.

 

 

 

 

 


logo mpu

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Spotkanie konsultacyjne (II etap) w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ulicami Słupską i Sianowską w Poznaniu odbedzie się w czwartek 28 września 2017 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 57, ul. Leśnowolska 35 w Poznaniu.
Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 8455 064, kontakt: Agnieszka Ambroziak i Grażyna Frączek, tel. 61 8455 065.

 granice planu Dolina Krzyzanki


logo mpu

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Spotkanie konsultacyjne (II etap) w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wirskiej" w Poznaniu odbedzie się w czwartek 28 września 2017 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 57, ul. Leśnowolska 35 w Poznaniu.
Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 8455 064, kontakt: Agnieszka Ambroziak i Grażyna Frączek, tel. 61 8455 065.

 

  granice planu Wirskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSO wybory2017Szanowni Mieszkańcy,

nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice prowadzony jest do dnia 6 października 2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta). Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice należy dokonać na Karcie Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice” do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, pokój 108A. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Wydziału, tj. od 7.30 do 15.30.
Spotkanie, na którym zostanie wybranych sześciu z dwunastu członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, mieszczącej się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej), w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 18.00. Szczegóły w poniższym ogłoszeniu.

 


Treść ogłoszenia Przewodniczącego Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Załącznik do ogłoszenia (KARTA ZGŁOSZENIOWA).

Przykładowa treść oświadczeń kandydata na wspólnej karcie.


TW1

Bilety można zakupić w kasie teatru bądź na naszej stronie www.opera.poznan.pl.


Lesnowolska 1Szanowni Mieszkańcy,

jak informowalismy w artykule z 4 marca 2017 roku (dostępny tutaj) udało sie nam pozyskać dodatkowe środki, przyznane przez Radę Miasta, na przebudowę ulicy Leśnowolskiej na odcinku od Szoły Podstawowej Nr 57 do ulicy Sianowskiej włącznie z wykonaniem czwartego przejścia pieszego na wlocie zachodnim skrzyżowania Sianowska/Leśnowolska wraz z sygnalizacją świetlną. Jak wcześniej informowaliśmy w założeniach przebudowa będzie obejmowała przesunięcie chodnika do granicy pasa drogowego, zaprojektowanie pomiędzy istniejącą jezdnią a chodnikiem miejsc postojowych oraz przeprojektowanie stałej organizacji ruchu przy szkole.

Poniżej publikujemy gotowy, wykonany na nasze zlecenie,projekt przebudowy ulic Leśnowolskiej na odcinku od ul. Sianowskiej do Łagowskiej oraz ul. Łagowskiej od ul. Leśnowolskiej do ul. Braniewskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem przebudowy oraz wniesieniem ewentualnych uwag.
Proponowany projekt Rada Osiedla będzie opiniować na pierwszej październikowej sesji i w związku z tym zapraszamy zainteresowanych na dyżury radnych osiedla w siedzibie Rady Osiedla mieszczącej się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej) w środę 20 września i 27 września, w godzinach od 18:00 do 19:00.

Poniżej projekt.

Lesnowolska 2


TWm

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rozpoczęciu sezonu artystycznego 2017/2018, na który zaprasza Teatr Wielki, koncertem inauguracyjnym w niedzielę 17 września o godz. 18:00. Wieczór wypełnią fragmenty oper, które będzie można zobaczyć w Teatrze Wielkim w Poznaniu w sezonie artystycznym 2017/2018. Będą to między innymi fragmenty z takich oper jak „Śpiewacy Norymberscy”, „Legendy Bałtyku” czy „Czarodziejskiego Fletu” Bohaterką drugiej części koncertu będzie obchodząca jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Barbara Kubiak - wybitna śpiewaczka operowa od początku swojej kariery związana z poznańską sceną.

Bilety można zakupić w kasie teatru bądź na naszej stronie www.opera.poznan.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wiosenne porzadki

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji proekologicznej "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POZNAŃ 2017", która odbywać się będzie w tym roku pod hasłem "NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE". Termin akcji na Naszym Osiedlu to piatek, 15 września 2017 roku.
Każdy mieszkaniec może wnieść swój wkład poprzez podanie miejsc wymagających posprzątania, a przede wszystkim wskazanie tzw.dzikich wysypisk śmieci. Wskazane przez mieszkańców miejsca zostaną zgłoszone do Wydziału Gospodarki Komunalnej-Oddział Koordynacji Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście.
Zachęcamy do uczestnictwa w akcji także rodziny z dziećmi. jednocześnie przypominamy, że nie sprzątamy prywatnych śmieci, ale porządkujemy NASZĄ WSPÓLNĄ OKOLICĘ I SKWERKI. Informujemy, że uczestnicy sprzątają tereny przestrzeni otwartej, niezagospodarowane. Rękawice i worki będą do odbioru w czasie cotygodniowego dyżuru radnych Osiedla, w środę 13 września w godzinach od 18.00 do 19.00. Koordynatorek akcji na naszym osiedlu jest Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, Witold Puchalski dostepny pod numerem telefonu 696 427 436, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Worki ze śmieciami można składować w następujących miejscach:

  • narożnik ulic Chodzieska i Człuchowska
  • naroznik ulic Sianowska i Łebska
  • narożnik ulic Wejherowska i Geodetów
  • Muszkowska 1a (przy siedzibie Rady Osiedla - wjazd od ulicy Ownickiej)

 


Maszewska otwarcie 1Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że nastąpił odbiór techniczny całości kompleksu rekreacyjnego.
W najbliższy poniedziałek 11 września nastąpi demontaż ogrodzenia i obiekt zostanie udostępniony do korzystania.

 

 

 

 

 

 

 


Maszewska otwarcie 2Maszewska otwarcie 3

Maszewska otwarcie 4


Droga rowerowa Sianowska 1Szanowni Mieszkańcy,

w kwietniu bieżącego (2017) roku informowaliśmy Państwa o pozytywnym zakończeniu "papierowych spraw" związanych z właściwym oznakowaniem "drogi rowerowej" znajdującej się na ulicy Sianowskiej, na odcinku pomiędzy ulicą Leśnowolską a Kościerzyńską. Szczegóły dostępne w artykule pod tym linkiem.
Od tego momentu w Mieście rozpoczeły się prace projektowe i wreszcie nastąpił moment realizacji.
Miło nam poinformować, że już oficjalnie, można spokojnie i bez problemów z prawem drogowym poruszać się po wspomnianym odcinku ulicy Sianowskiej. Cieszy nas, że udało się drogowcom zdążyć wykonać wszystkie prace przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i już od 4 września dojazd dzieci do szkoły z zachodniej części Osiedla będzie odbywał się bezpieczniej,

 

 

 


 

PrzytocznaSzanowni Mieszkańcy,

zapraszamy, szczególnie mieszkańców części południowej Osiedla, na spotkanie informacyjne w sprawie przyszłości i zagospodarowania terenu/placu przy ul. Przytocznej.
Spotkanie odbędzie się 20.09.2017 r. o godzinie 19.00 w siedzibie Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice mieszczącej się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

 

 

 

 

 

 


 

AQUANETSzanowni Mieszkańcy,

miło nam poinformować, że wspólnymi działaniami zainicjowanymi przez Radę Osiedla, przy poparciu mieszkańców ulicy Międzyzdrojskiej oraz osobistym zaangażowaniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Bartłomieja Wróblewskiego, Spółka Aquanet S.A. potwierdziła, że w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. znajduje się zadanie dotyczące budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie zadanie to zostało wyznaczone w oparciu o analizę obecnego zagospodarowania. Zadanie zostanie zaktualizowane w przypadku pojawienia się nowej zabudowy z brakującym uzbrojeniem. Zakres zadania może być rozszerzony o kanał sanitarny w ulicy bocznej od ulicy Słupskiej (w rejonie posesji numer 59a,c,e oraz 57a,b,e,f) oznaczonej w planie miejscowym 8KDW, pod warunkiem deklaracji właścicieli nieruchomości o podłączeniu się do programowanego kanału.

Planowany harmonogram realizacji brakującego odcinka w ulicy Międzyzdrojskiej przedstawia się następująco:

  • 2021 - 2022 - wykonanie dokumentacji projektowej
  • 2023 - 2024 - roboty budowlano-montażowe

W chwili obecnej, wraz z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej panem Bartłomiejem Wróblewskim, czynimy starania nad przyspieszeniem terminów wykonania prac przedstawionym w harmonogramie. Poinformujemy Państwa w przypadku uzyskania nowych informacji, prosimy o poinformowanie sąsiadów.


 

GeodezjaSzanowni Mieszkańcy,

publikujemy bardziej szczegółową i w lepszej jakości mapę z projektem podziału działki 27/139 pomiędzy ulicami Meliorantów i Pniewską, otrzymaną z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.
Mapka dotyczy wcześniej publikowanego artykułu w tej sprawie dostępnego tutaj.
Prosimy o poinformowanie sąsiadów.

 

Szczegółowa mapa podziału działki 27/139

 

 

 


 

Szanowni Mieszkańcy,

kolejnym wydarzeniem na naszym Osiedlu, codziennie od 31 lipca do 4 sierpnia, będzie Mobilne Centrum Kultury.

Startujemy codziennie o 10.00 !

W trakcie zobaczyć będzie można m.in. spektakl kamishibai. Przygotowane zostały też warsztaty chemiczne, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty dla młodzieży „Sztukmistrzowie”, a dla dorosłych zajęcia ze zdobienia ceramiki i malowania na jedwabiu. Pojawi się również fotobudka gdzie będzie można zrobic sobie sesję „z przymrużeniem oka”. Wstęp na wszystkie warsztaty i wydarzenia jest bezpłatny.

MCK Sierpien 2017

 


Malowanie 2017 1

 

Szanowni Mieszkańcy,

w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na naszym Osiedlu, na wszystkich skrzyżowaniach równorzednych znajdujących się w strefie ograniczonej predkości, zostaną wymalowane oznakowania poziome w postaci znaków P-14.

 

 

 

 

 

 Malowanie 2017 2

 


Lubowska chodnik

 

Szanowni Mieszkańcy,

od środy 19 kwietnia 2017 prowadzone są prace remontowe nawierzchni chodnika na ul. Lubowskiej, na odcinku od ul. Zagórzyckiej do Maszewskiej, po stronie północnej. Remont, którego zakończenie planowane jest do 31 lipca, polegał na ułożeniu nowej nawierzchni chodnika.

 

 

 

 

 

 

 Lubowska chodnik 3Lubowska chodnik 4 Lubowska chodnik 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GeodezjaSzanowni Mieszkańcy,

informujemy o dalszych działaniach w sprawie podziału nieruchomości miejskich w rejonie ulic Meliorantów i Pniewskiej.
Przedstawiamy mapę z projektem podziału działki 27/139 pomiędzy ulicami Meliorantów i Pniewską, otrzymaną z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.
Prosimy o przesyłanie swoich uwag odnośnie zaproponowanego przebiegu granic na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na Państwa głosy czekamy do 12 lipca, po tym terminie zebrane głosy przekażemy do WGN.
Prosimy o poinformowanie sąsiadów.

Mapa podziału działki 27/139

 

 

 


 

Maszewska MarszalekSzanowni Mieszkańcy,

w ostatnich dniach dużo emocji, szczególnie na profilach FB, wzbudza sprawa placu zabaw u zbiegu ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska.
W roku 2015 z inicjatywy kilku osób z Rady Osiedla powstał pomysł na zagospodarowanie terenu. Projekt realizowany jest ze środków pozyskanych z wygranego konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli w zakresie części placu zabaw dla dzieci młodszych, siłowni dla seniorów oraz z wygranego projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie „Pumptrack’u - rowerowego placu zabaw”. Przetarg na realizację placu zabaw i pumptracka wygrała firma, która terminowo wywiązuje się z umowy, a ukończenie budowy było przewidziane na 30 czerwca 2017 r. W trakcie inwestycji, w lutym tego roku, Zarząd Zieleni Miejskiej, będący zarządcą terenu podjął decyzję (przy wsparciu Rady Osiedla) o wycince dużej ilości topól, które zagrażają bezpieczeństwu. Wycinka jest konieczna, ponieważ w ubiegłym roku mieliśmy okazje przekonać się ile szkód mogą wyrządzi łamiące się gałęzie, najważniejsze, że nie doszło do tragedii. Dopóki drzewa nie zostaną wycięte, prace nie mogły być kontynuowane,
W piątek (30 czerwca 2017r.) za pośrednictwem Zarządu Zieleni Miejskiej otrzymaliśmy informację o pozytywnej decyzji o wycince, która nastąpi na początku najbliższego tygodnia. Następnie do około połowy lipca wykonawca zobowiązany jest dokończyć budowę, po czym zostaną dokonane niezbędne odbiory techniczne i otwarcie obiektu.
Poniżej publikujemy (do pobrania) Decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych dat rozstrzygnięć, wydania i otrzymania decyzji.
Również zapoznanie się z Uzasadnieniem decyzji zawarte na stronie 3 powinno rozwiać wszelkie pytania i wątpliwości.


Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego.pdf