40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

sala sesyjna RM

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Pierwsze Posiedzenie Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Posiedzenie Inauguracyjne, odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 roku o godzinie 17.00,
w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Poznań przystąpił do międzynarodowego programu Miasta Przyjazne Starzeniu. To prestiż i ogromne wyróżnienie, które potwierdza przygotowanie Miasta do wyzwań związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej, ale też otwarcie ścieżki do rozwoju nowych inicjatyw skoncentrowanych na poznańskich seniorach. Nie wystarczy wskazywać, iż dialog społeczny jest nam potrzebny dla samorządności i zaangażowania seniorów lecz należy wykształcić odpowiednie jego formy, by społeczności seniorów mogły realnie zabierać głos. Właśnie ta myśl zainicjowała wystąpienie Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z wnioskiem do Rady Miasta Poznania o nowelizację Statutu Osiedla upoważniającą Radę Osiedla do utworzenia Rady Seniorów Osiedla.
Uchwała jako zgodna w obowiązującą Strategią Rozwoju Miasta Poznania i będąc jej praktycznym rozwinięciem, zyskała akceptację i w dniu 24 stycznia 2017 Statut Osiedla został uzupełniony o wnioskowane uprawnienie. Idea powołania Rady Seniorów Osiedla wpisuje się w Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 gdzie jako kierunkowy priorytet zawarto Partycypacja społeczna osób starszych oraz jest zgodna w założeniach zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.
Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice to pierwsza powołana Rada Seniorów Jednostki Pomocniczej w Wielkopolsce, prawdopodobnie pierwsza w kraju, poza powołanymi w mieście stołecznym Warszawie.
Jest to wydarzenie o historycznej randze, stawiając poznańskich seniorów oraz ich przedstawicieli działających w ramach Miejskiej Rady Seniorów i Osiedle Krzyżowniki-Smochowice wśród inicjatorów działań w nowej przestrzeni publicznej, stawiając Miasto Poznań i Wielkopolskę jako prekursorów działań na rzecz seniorów - wyjścia na przeciw oddolnych postulatów seniorów.