40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Nasze osiedle Krzyżowniki-Smochowice przystępuje do programu „Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec”. Program ,,Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec" ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa Poznania. Jest realizowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, radami osiedli oraz innymi jednostkami wg potrzeb.

Priorytety programu:

  • tworzenie map zagrożeń;
  • obniżenie stopnia przestępczości;
  • ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość dla mieszkańców w życiu codziennym;
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy między społecznością lokalną a jednostkami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa;
  • wspólne wytypowanie i zrealizowanie zadań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

Raz w miesiącu przedstawiciele Rad Osiedli, w tym naszej, Komendant Komisariatu Policji, Kierownicy Referatu Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa spotykają się w Komisariacie Policji i uzgadniają jedno lub kilka priorytetowych przedsięwzięć do realizacji w danym miesiącu.

Rada Osiedla Krzyżowniki – Smochowice zwraca się  do mieszkańców naszego osiedla o zgłaszanie miejsc, w których występują zjawiska zagrożeń takie jak: wandalizm, obecność agresywnych grup, osoby spożywające alkohol na ulicy, zjawiska kradzieży, nieprawidłowe  oznakowanie ulic albo brak znaków oraz wszelkie sprawy, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Gorąco zachęcamy, aby Państwo wspólnie z Radą Osiedla współtworzyli mapę zagrożeń na naszym Osiedlu, w zakresie:

  • prowadzenia działań profilaktycznych w placówkach oświatowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży przez Policję i SMMP (wsparcie logistyczne dla tych zamierzeń przez RO i WZKiB poprzez zakup materiałów informacyjnych i gadżetów propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym)
  • przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
  • przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez wskazanie miejsc gdzie łamana jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • wskazania rejonów, w których istnieje zagrożenie dla mieszkańców, ocena możliwości ich poprawy, możliwość ich realizacji przy wsparciu Zarządu Dróg Miejskich oraz możliwości współfinansowania przez Rady Osiedli
  • działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa seniorów - cykliczne organizowanie spotkań w Klubach Seniora, Parafiach itp. na temat „Seniorzy - bezpieczeństwo osobiste” (propagowane wsparcie w postaci broszur oraz gadżetów promujących bezpieczeństwo).

Wkład mieszkańców  może okazać się kluczowym czynnikiem w utworzeniu mapy występujących na osiedlu zagrożeń a w kolejnym kroku pozwoli na wdrożenie skutecznego mechanizmu poprawy.

Więcej informacji na stronie: http://www.poznan.pl/…/bezpieczna-dzielnica-bezpieczny-mies…