40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Architektow widok

Szanowni Mieszkańcy,

szczególnie części południowej, kwartału ulic pomiędzy ulicami Pniewską, Starogardzką, Wejherowską, Pelplińską.
Budowa ulic to nie tylko, jak się wydaje, wykonanie jezdni i chodnika, to przede wszystkim kompleksowe podejście do budowy całej infrastruktury drogowej, czyli wspólna, jednorodna koncepcja budowy wszystkich tych ulic.
Koncepcja ta była konsultowana z mieszkańcami, którzy wnieśli uwagi i opinie. To też jeden z najtrudniejszych elementów – opracowanie sposobu odwodnienia chodników i ulic – kolejnego elementu, zgodnego ze wcześniejszą koncepcją który został opracowany jako dokumentacja dwuwariantowa odwodnienia wszystkich ulic, również w oparciu o zlecone i wykonane na ten cel badania geotechniczne. Projektowane warianty odwodnienia również były konsultowane z Państwem i wraz z uwagami przekazane projektantom.
Obecnie rozpoczynamy proces inwestycyjny, czyli w kolejności projekt budowlany wraz z kosztorysem, a następnie wykonanie. Jako pierwszą, ze względu na charakter zbiorczy, planujemy wykonanie ulicy Architektów na całej jej długości wraz z wykonaniem końcowych skrzyżowań z ulicami Starogardzką i Pniewską. Wykonanie tej ulicy umożliwi w kolejnych etapach przebudowy pozostałych ulic do niej dochodzących. Obecnie projektowana ulica Architektów, w oparciu o zgłoszone przez mieszkańców uwagi i opinie może zostać wykonana, w ocenie biura projektowego, w dwóch wariantach (których rysunki projektów koncepcyjnych załączamy).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na środowe dyżury radnych osiedlowych, na których można zapoznać się z dokumentacją tych dwóch proponowanych rozwiązań.
Czekamy na Państwa w każdą środę od godziny 18.00 do 19.00 w tymczasowej (ze względu na remont Filii Biblioteki Publicznej) siedzibie Rady Osiedla w Centrum Kultury SCHRON przy ulicy Słupskiej 62, I piętro.
Uwagi i opinie od Państwa zbieramy do dnia 23 października (środa) włącznie.
Prosimy o poinformowanie sąsiadów, każdy głos w dyskusji jest ważny.
Po tym terminie na najbliższej sesji Rady Osiedla w dniu 4 listopada podejmiemy uchwałę w sprawie zaopiniowania i wskazania docelowego wariantu projektu ulicy Architektów w oparciu o zgłoszone uwagi.

 

Architekto W1L   Architekto W1P   x    Architekto W2L   Architekto W2P