40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

21 kwietnia kończy się obecna kadencja radnych Osiedla.

monitoringSzanowni Mieszkańcy,

informujemy, że po długich staraniach i uzgodnieniach, w etap realizacji wkroczyły projekty monitoringu wizyjnego Osiedla. Realizatorem jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. Wszystkie punkty monitoringu będą podłączone do Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego umożliwiając nie tylko rejestracje zdarzeń ale reakcję patroli interwencyjnych. Do końca lutego bieżącego roku Wydział zrealizuje instalację mobilnego punktu monitorowania na terenie obiektu sportowego przy ul. Braniewskiej w oparciu o system kamer obrotowych. Takim samym systemem zostanie objęty obszar obiektu rekreacyjnego w rejonie ulic Myśliborskiej i Maszewskiej, który jest obecnie w trakcie uzgadniania przyłącza energetycznego z ENEA Operator. Monitoringiem w oparciu o kamery stałe objęte zostanie skrzyżowanie ulic Santocka/Dąbrowskiego (rondo). System monitoringu zostanie też zainstalowany na placu (ryneczku) pomiędzy ulicami: Lemierzycką, Muszkowską, Sułowską i Karlińską. W tej lokalizacji monitoring, ze względu na planowana wymianę słupów oświetleniowych, będzie uruchamiany po zakończeniu całkowitej przebudowy ryneczku wraz z odcinkami ulic dojazdowych w drugiej połowie tego roku.

To plany na ten rok, w kolejnych latach chcemy rozbudować system monitoringu wizyjnego w każdej częci Osiedla, w oparciu o posiadane projekty, o inne punkty, szczególnie place zabaw, problemowe skrzyżowania oraz główne ciągi komunikacyjne.