40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Wybory2018

 

Już niedługo 21 października 2018 roku

będziemy głosować w wyborach samorządowych na Prezydenta Miasta Poznania oraz radnych Miasta i radnych Sejmiku Wojewódzkiego, zatem w lokalu wyborczym otrzymamy trzy karty do głosowania. Lokale wyborcze na naszym Osiedlu będą mieścić się w Szkole Podstawowej Nr 57 przy ulicy Leśnowolskiej 35 i będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. W przypadku nieuzyskania przez kandydata na Prezydenta Miasta Poznania ponad 50% oddanych głosów odbędzie się druga tura wyborów, która została zaplanowana dwa tygodnie później, czyli 4 listopada 2018 r.
To od władz miasta w dużej mierze zależy, jak rozwija się najbliższa okolica, jaki jest komfort życia lokalnej społeczności. Właśnie dlatego omijanie wyborów samorządowych jest błędem. To samorządy są odpowiedzialne za działające na ich terytorium żłobki, przedszkola i szkoły publiczne, mają realny wpływ na miejską infrastrukturę, wpływającą bezpośrednio na jakość życia wszystkich mieszkańców. A na działania samorządów wpływ mamy my - mieszkańcy, zatem nasz głos może być decydującym w sprawie tego, kto wygra wybory samorządowe i przez kolejne lata będzie podejmował decyzje w sprawach, które dotyczą naszej codzienności.
Głosując na radnych Sejmiku Wojewódzkiego głosujemy w jaki sposób będzie prowadzona polityka regionalna. To właśnie w Sejmiku Wojewódzkim podejmowane są decyzje o tym, na jakich zasadach będą udzielane z budżetu województwa dotacje przedmiotowe i podmiotowe. Wszelkie uchwały w sprawach majątkowych województwa również podejmowane są w Sejmiku Wojewódzkim. Dla przykładu, jeśli przeszkadza ci smog, to właśnie Sejmik Wojewódzki może wprowadzić przepisy, dzięki którym jego poziom zimą nie będzie tak wysoki jak do tej pory. Jeśli jest dla Ciebie ważne na co wydany będzie wojewódzki budżet, pamiętaj, że to Sejmik Wojewódzki decyduje o ich rozdysponowaniu.
Wielu z mieszkańców Naszego Osiedla z różnych powodów jest zameldowanych w innych miejscach naszego Miasta lub też nawet w innych województwach i w związku z tym uważa, że nie może głosować na Osiedlu. To błąd, można na przykład być zameldowanym na Ratajach czy we Wrocławiu, a głosować na Naszym Osiedlu.
Nie zawsze miejsce stałego zamieszkania jest równoznaczne z miejscem zameldowania. Wiedzą o tym na przykład studenci, którzy większość czasu w roku spędzają poza domem. Co zrobić, żeby głosować w miejscu stałego pobytu? Wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Osoby, które chcą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, muszą to zrobić nie później niż na kilka dni przed rozpoczęciem głosowania. W przeciwnym razie wniosek może nie zostać rozpatrzony. Wpis pozwala na zagłosowanie w miejscu zamieszkania. Wystarczy wpisać się raz, by potem móc głosować we wszystkich wyborach i referendach.
Jak ? - już wyjaśniamy.
Najlepiej do 16 października zawnioskować o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w gminie, która jest ich stałym miejscem zamieszkania, a niekoniecznie zameldowania.
Należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (ul. Libelta 16/20). W związku z tym, że mobilność wyborców jest coraz większa, a rozdzielenie zameldowania od faktycznego miejsca zamieszkania coraz częstsze - Urząd Miasta Poznania dodatkowo ułatwił procedurę. Wszystkie formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Każdy, kto chce wpisać się do rejestru wyborców, musi przedstawić: dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia); wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (można pobrać go w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz deklarację z danymi (również do pobrania w BIP). Aby zostać wpisanym do rejestru wyborców, trzeba wykazać, że mieszka się na stałe w Poznaniu. Urzędnicy uznają każdy dokument, który potwierdza związki z miastem. Może to być akt własności mieszkania lub umowa najmu mieszkania. Jeśli jej nie ma, wystarczy oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wyborca mieszka. Można też przedstawić umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń, potwierdzających stałe związki z Poznaniem.
Jeśli do wniosku i deklaracji dołączony zostanie jeden z powyższych dokumentów, to wpis do rejestru dokonany zostanie od razu. Jeśli nie, urzędnicy mają trzy dni na przeprowadzenie postępowania dowodowego i wydanie stosownej decyzji.
Do rejestru mogą wpisać się osoby, które mieszkają na stałe w Poznaniu, ale nie są tu zameldowane, bezdomni mieszkańcy miasta oraz poznaniacy, którzy nie mieszkają pod swoim adresem stałego zameldowania. Dopisać mogą się również mieszkańcy Poznania, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, ale są obywatelami UE. Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, jednak najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania. W przypadku najbliższych wyborów będzie to piątek 19 października lub - w przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich - 2 listopada.
Dokumenty można składać w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 7.30-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30. Przed wyborami zwiększona zostanie liczba pracowników, którzy będą przyjmować wnioski, tak aby kolejki były możliwie najmniejsze.
Szczegółowe informacje zawarte są w poznańskim Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych-polaczony-wydzial-spraw-obywatelskich-i-wydzial-komunikacji,2599/rejestr-wyborcow,11998/.
Od 31 sierpnia 2018 roku informacji udzielają również pracownicy Biura Poznań Kontakt pod numerem tel.: 61 646 33 44 (w godz. 7.30 - 20.00).
Zachęcamy do uczestnictwa w nadchodzących wyborach samorządowych, bo wybieramy tych, którzy decydują o naszej najbliższej okolicy.

(na podstawie bip.poznan.pl)