40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Rada

Informujemy, że w dniu 6 maja 2019 roku (poniedziałek) planowana jest II sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w pomieszczeniach Rady Osiedla mieszczących się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Rozpoczęcie sesji o godzinie 19:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w siedzibie Rady Osiedla (z wyjątkiem dni świątecznych).

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad.
 2. Oświadczenia.
 3. Komunikaty.
 4. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
 5. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Zgłoszenie i autoprezentacja kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
 8. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów na Wiceprzewodniczących Rady.
 9. Zgłoszenie i autoprezentacja kandydatów na Przewodniczącego Zarządu.
 10. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego Zarządu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu.
 12. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów na zastępców przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania spraw.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałej komisji rady, określenia przedmiotu i zakresu jej działania oraz ustalenia składu osobowego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania osób do kontaktów z Radą Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze Osiedla.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do dokonywania przeglądów obiektów na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie członkostwa Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w Porozumieniu Osiedli.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w Zespole ds. realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 –„Plażojada-2”.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do kontaktów z Zarządem Dróg Miejskich.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do kontaktów w sprawach dotyczących ochrony powietrza i przeciwdziałaniu jego zanieczyszczenia.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do kontaktów w sprawach dotyczących miejsc pamięci i historycznych.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do kontaktów w sprawach dotyczących mieszkańców obywatelstwa ukraińskiego.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do kontaktów z Policją i Strażą Miejską.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do spraw związanych z Poznańskim Budżetem Obywatelskim oraz konkursów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Osiedli (granty).
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania do Rady Miasta Poznania od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Wichrowej.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Doliny Bogdanki” – w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu.
 32. Sprawy organizacyjne pracy Rady Osiedla.
 33. Wolne głosy i wnioski.
 34. Zakończenie sesji.

 Uzupełnienie porządku obrad:

31a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Gorzyńskiej.